חוקר פרטי דוח חקירה נפגע תאונת דרכים

 

חוקר פרטי מגיש דוח חקירה נפגע תאונת דרכים 


מוגש על ידי חוקר פרטי ומשרד חקירות 

לידי: …. חברת ביטוח 

רכב:……. 4

הנפגע:  ……- קטין

כללי

 • א. המדובר באירוע מהמועד המצוין לעיל בו נחבל הנפגע.
 • ב. בתמצית נטען, כי  בעת ירדה מהרכב המבוטח נפל ושבר את יד שמאל.
 • ג. הונחינו לחקירת הנסיבות.
 • ד. החקירה נערכה ע"י חוקר פרטי של משרדנו ….. והוקלטה באופן סמוי.
 • ה. להלן מובאים ממצאינו:

מקורות מידע ופעולות

 • א.בתאריך  9.1.14 , ביקרנו בחניון של כמעט חינם בנצרת ובמקום חקרנו את השומר…..  נמר …… ובשלב  יותר מאוחר ערכנו חקירה בהנהלת החנות ושם חקרנו את ……..
 • ב.כמו כן ערכנו צילומים ברחבת החניון מקום התאונה.
 • ג.בתאריך 11.1.14 ביקרנו בבית הנפגע, פגשנו בו ובאמו וחקרנו אותם.
 • ד. כמו כן, ערכנו שיחזור מצולם ברכב בעניין התאונה.
 • ה.נציין כי בטרם הגעתנו לביתו פגשנו בשכן ממשפחת ….. וחקרנו אותו.
 • ו.בתאריך 18.1.14 ביקרנו בבית הספר שבו למד הנפגע עובר לתקופת האירוע והמדובר בבית ספר יסודי" על שם ….. בנצרת. פגשנו במזכירת בית הספר וחקרנו אותה.
 • ז.כמו כן ובאותו מעמד חקרנו את המורה המחנכת של הנפגע עובר לתקופת האירוע שמה ……., תושבת נצרת.

הנסיבות

תיעוד מסמכים אשר בתיקכם

 • א.בכתב הדרישה של העו"ד המייצג נרשם מרשי נפגע בתאונת דרכים בתאריך 20.5.13, שארעה בנצרת, כמפורט באישור המשטרה, בהודעה על תאונת דרכים עם נפגעים למשטרה, בתעודת החובה וברשיון הנהיגה  שמצ"ב.
 • ב. בהודעת נהגת הרכב במשטרה נרשם בתאריך 20.5.13 בשעה 18:00, בחנייה של כמעט חינם בנצרת תוך כדי ירידתו של בני ….. מהרכב הנ"ל שהיה נהוג על ידי בדלת האחורית שמאלית, רגלו נתקעה בחגורה בכך שגרם לנפילתו על הכביש ופגיעתו ביד שמאל.
 • ג. במכתב השחרור של הנפגע מבית החולים כתוב כנ"ל לדברי האם טרם קבלתו בזמן ירידה מהרכב נחבל בשורש כף יד שמאל.
 • ד. חשוב לציין שהנפגע הגיע לבית חולים עם הפניה וסוג ההפניה דחופה. נתקבל בבית החולים בשעה 11:03.
 • חקירות בחניון כמעט חינם
 • א. פנינו לסניף כמעט חינם בנצרת תחילה פגשנו במאבטח העומד ממול לרחבת החניה שהזדהה בשם בן נמר ….. ובמעמד זה חקרנו אותו. בחקירתו מסר את הפרטים הבאים:
 •  לא ידוע לו פרטים על המקרה שבנדון וכי לא דווח לו עליו והוא בעצמו לא צפה באירוע על אף
 • ששטח החניה של הקניון ממולו.
 • ב.שלל כל קשר בינו לבין משפחת הנפגע.
 • ג. במצב הדברים ולקבלת פרטים נוספים הפנה אותנו להנהלת הקניון פנינו לשם ופגשנו ….. האחראית על הלקוחות ובחקירתה מסרה את הפרטים הבאים:

לא ידוע לה על המקרה שבנדון וכי לא דווח להנהלת החנות על מקרה הנטען ובשטח החניה לא מוצבים מצלמות. אין אפשרות לבדוק את הרישום על הקניות אלא אם הדבר נעשה דרך שיק או הוראת קבע, בבנק והעניין מחייב התערבות ההנהלה המרכזית  של רשת כמעט חינם בתל אביב ורק הלקוח עצמו מורשה לקבל את הנתונים לגבי התשלומים שלו ברשת. לשאלתנו על שעות וימי הפעילות של החנות השיבה, כי החנות פתוחה בכל ימי השבוע למעט בימי שבת וכל הימים א עד ה' החנות פתוחה משעה 07:30 בבוקר עד השעה 21:00 בלילה למעט בימי שישי החנות תיסגר בפני קבלת קהל הלקוחות בשעה 18:00.

חקירת השכן

 • א.בביקורינו בשכונת מגוריו של הנפגע בשכונת ביר אלאמית בנצרת, פגשנו בשכנו שהזדהה ממשפחת ….. ובחקירתנו עימו מסר את הפריטים הבאים: משפחתו של הנפגע מוכרת לו מהשכונה ובסמוך לתקופת האירוע  הנקוב. הנפגע  נראה כשידו חבושה אבל לא ידועה לו סיבת פגיעת ידו. בהמשך התחמק מלמסור פרטים נוספים.

חקירה בבית הנפגע

 • א.בהמשך ביקרנו בביתו של הנפגע, פגשנו בו ובהוריו וחקרנו אותם. נציין כבר בעת כי מסר גרסה תואמת אך כל העת הביט על אימו.
 • ב. בחקירת אימו של הנפגע מסר את הפרטים הבאים:
 • ביום התאונה ובשעות של אחה"צ נסעתי עם בני הנפגע ברכב שלנו מביתנו בשכונת ביר אלאמית בנצרת לכיוון חנות כמעט חינם בנצרת.
 • בני ישב במושב האחורי בצד שמאל והיה חגור. בהגיענו לרחבת החניה במקום כיביתי את המנוע ברכב ירדתי ממנו ותוך כדי כך ועוד אני ברכב הנפגע התכוון לרדת ממנו, פתח את הדלת על ידו והוא נתקל בחגורה שלו ונפל על הרצפה כאשר כובד משקל גופו נחת על ידו השמאלית.
 • לדעתה בהתחלה חשבה שמדובר בפגיעה שטחית וקלה והיא המשיכה בעריכת הקניות לבית ולאחר מכן שבה עם בנה לביתם.
 • בהמשך הלילה הנפגע חש בכאבים עזים בידו הפגועה ולמחרת פינתה אותו לטיפוליו הרופאים כאשר תחילה פנתה לרופא המשפחה בקופ"ח הכללית ד"ר יוסף נגם אשר בדק אותו ומסר לה הפניה כתובה להמשך הטיפולים בבית חולים ואכן עשתה זאת.
 • לשאלתנו לגבי ההפניה הראשונה השיבה כי היא מסרה את כל החומר הדרוש כולל אותה  לבא כוחם. השיבה כי ביום התאונה ערכה קניות ושילמה במזומנים עבור קניותיה בכמעט חינם וכי אין היא שומרת קבלות קניות. לא ידעה למסור על שמות של עדי ראייה לאירוע וכי לא דיווחה לאנשי החנות על המקרה כי חשבה בהתחלה שמדובר בפגיעה שטחית וקלה.
 • לדבריה, לא דיווחה על התאונה לגורם כלשהו מלבד המשטרה והעו"ד המייצג.

חקירות בבית הספר ……

 • א.  בשלב יותר מאוחר פנינו לבית הספר שבו למד הנפגע עובר לתקופת האירוע.
 • ב. בהתחלה פנינו למזכירת בית הספר בשם ….. פגשנו בה וחקרנו אותה. בחקירתה לאחר שעיינה ברישומים אצלה היא מסרה את הפרטים הבאים: כיום הנפגע לומד בכיתה ג' ובתקופה התאונה היה תלמיד בכיתה ב' בבית הספר ושם המורההמחנכת  שלו בתקופה הינה …. שעדיין  עובדת בבית ספר זה. בבדיקת הרישומים שלה בדוחות התאונות לא מופיע שלנפגע יש דו"ח על תאונה בכלל. בחקירתה מסרה שעניין התאונה שבנדון לא ידוע לה וגם לא דווח לבית הספר על תאונה כלשהי לגבי הנפגע. נמסר כי בית הספר פעיל בלימודים בכל ימי השבוע מלבד ימי ראשון ושישי שהינם ימי החופש של התלמידים בבית הספר. בבדיקת ימי הנוכחות של הנפגע בלימודים בבית הספר עולה שהוא נעדר עקב התאונה כשלושה ימים ולא קיים לגביו תעודת מחלה בתיק שלו. שללה כל קשר בינה לבין משפחת הנפגע.
 • ג. בהמשך ובאותו מעמד פנינו למורה המחנכת נג'אח אבו תאיה בבית הספר, פגשנו בה וחקרנואותה. בחקירתה מסרה את הפרטים הבאים: אכן בתקופת התאונה  הנפגע למד אצלו בכיתה ב' וכי בסמוך לתאריך הנקוב  הוא נראה עם יד חבושה. לא ידעה למסור פרטים כלשהם  לגבי נסיבות פגיעת ידו אך למיטב זיכרונה הוא נעדרמהלימודים למספר ימים. העמקנו ומסרה כי לא זכור לה אם הנפגע סיפר לה על נסיבות פגיעתו שבנדון. הנ"ל שללה כל קשר בינה לבין משפחת הנפגע מלבד קשר מערכתי בבית הספר.

הנסיבות – סיכום ביניים של הממצאים

 • א.בחקירתנו לא ידעו למסור פרטים באזור מקום האירוע .
 • ב.בבית הספר לא הכירו הנסיבות וכמו כן לא נמצאה הודעה על תאונה בשטח בית הספר.
 • ג. אם הנפגע מסרה גרסה לפיה הנפגע שישב במושב השמאלי נפל על יד שמאל וחבלה כזו הגיונית כשנופלים ממושב בצד שמאל.
 • ד.הנפגע פנה לטיפוליו הרפואיים למחרת יום התאונה והגיע לבית החולים עם מכתב הפניה שעדיין לא הוצג בפנינו נטען על ידי נהגת הרכב, אימו של הנפגע שהועבר לבא כוחם.
 • ה.עניין התאונה לא דווח לסכון הביטוח של המבוטחים.
 • ו.רישיון נהיגה תקף וגם תעודת הביטוח תקפה.
 • ז. התאונה הנטענת אירעה ביום 'א בשבוע אין לימודים ביום זה והסופר היה פתוח.
 • ח.לא נמצאו עדים נוספים לתאונה.
 • ט.לא יכולנו להתרשם לחיוב מהאם.
 • י.לא נמצאה כל הוכחה (כקבלה) לביקור בחנות ביום האירוע.
 • יא.ואם כך, מחד לא הועלו ממצאים הסותרים את קרות התאונה מאידך לא נמצאו עדים תומכים.
 • יב.אנו נמליץ לדרוש את הטופס הרפואי הראשוני וכמו כן נפעל לאתר את הסבתא של הנפגע על מנת לחקור אותה שמא ידועות לה הנסיבות – נדווח.