חקירות כלכליות

חקירות כלכליות

במשרדינו מחלקה כלכלית, בה פועלים חוקרים המנוסים בתחום.

החוקרים ידעו לאסוף כל מידע אודות אדם פרטי או חברה או איתור חברה , בארץ או בחו"ל.
 משרדינו פועל בתחום החקירות הכלכליות עבור חברות ביטוח, בנקים, עורכי דין, עיריות. המידע הנאסף בחקירות כלכליות הינו איתור רכוש, נכסי נדל"ן, כלי רכב, בנקים, קשר לחברות, איתור פוליסות ביטוח וקופות גמל ובדיקת תביעות אזרחיות ופליליות.
 בתום כל חקירה, יקבל הלקוח דו"ח מפורט ובו מידע על כל הנכסים והכספים הרשומים על הנבדק.

מה בודקים בחקירה כלכלית?

בחקירה כלכלית נבדקים היבטים שונים של מצבו הפיננסי של החייב.

למשל, עשויים להיבדק כתובתו העדכנית של החייב (מה ואיפה הוא גר בפועל איפה נמצא בשעות היום), מקום עיסוקו והיקף העבודה, אם הוא עובד, עוד נבדקים נכסים שיש בבעלות החייב, כגון נכסים  ניידי, בארץ או בחו"ל, כלי רכב, כלי טיס, כלי שיט, ציוד הנדסי וכדומה, איתור חשבונות בנק בבעלות החייב ( זה יכול להיות בבנקים בישראל ובחו"ל ) או חשבונות בנק שהוא שותף לניהולם, חקירה לאיתור זכויות שיש לחייב כתוצאה בתביעות של חברות ביטוח(במידה והחייב תבע ביטוח מתאונה אישית או תאונת דרכים או זכאי לכסף נוסף מכל גורם ביטוחי אחר).

כמו כן החוקרים במשרד שלנו יבדקו: איתור קופות גמל, קופות חיסכון ותגמולים שונים על שם החייב, איתור תיקים בבית המשפט, אשר בהם החייב הוא התובע וייתכן שיתקבל בסופם פיצוי כספי עבור החייב, איתור תיקים בהוצאה לפועל, אם יש כאלה, ועוד.

כל האיתורים עשויים להיערך בארץ ו/או בחוץ לארץ, על פי אורח חייב של הנתבע והצורך העולה בעת החקירה.

ישנם היקפים שונים לחקירה כלכלית, והיקף החקירה הכלכלית תלוי בצרכי מזמין החקירה וברצונותיו. יתכן שתבחרו להתחיל בהשגת חלק מן הנתונים והתקדמות בחקירה, עקב בצד אגודל.

כמו כן, יתכן שחקירה כלכלית מתרחבת והופכת להיות חקירה בחו"ל, כאשר מגיע למזמין החקירה מידע אמין כי החייב מחזיק בנכסים כמו בתים, מגרשים, כלי רכב מסוגים שונים, חשבונות בנק, וכדומה, בחוץ לארץ.

אז, במרבית המקרים עוברת החקירה למדינה בה נמצאו עקבות נכסים בבעלות החייב, והמאמצים להשיג ראיות על אודות מצבו הכלכלי של החייב ממשיכים במדינה הזרה.

כיצד מתבצעת חקירה כלכלית?

חקירות כלכליות מתבצעות על ידי משרד גיל ביטחון בינלאומי שלמשרד שלנו יש שלוחות בארץ ובחו"ל  חקירות מקצועי, וכוללות שימוש בדרכי חקירה, טכנולוגיות מתקדמות, כלים ואביזרים מקצועיים, ואסטרטגיות עבודה מקצועיות.

חשוב!!!!
את החקירה מנהלים חוקרים מקצועיים, מנוסים ומדופלמים, וחשוב מאד שהחקירה תתנהל בהתאם לחוקי הראיות, שיאפשרו לממצאי החקירה להיות מובאים בפני בית משפט כראיות קבילות בהליך משפטי, באם מתנהל כזה, או יתנהל בעתיד.
חשוב!!!
במהלך חקירה כלכלית ננקטות פעולות לאיתור החייב, ולאחר מכן נערכים לעיתים מעקבים, ולעיתים פעילויות אחרות על מנת לאתר את כל נכסיו, על פי הפירוט שהבאנו.

f65f9729-c2d3-432a-a95d-78c2b74075b9 c30dec76-af07-4a03-bcec-9a792f3eb56b