ריגול תעשייתי

ריגול תעשייתי

 משרד חקירות גיל ביטחון בינלאומי – חוקר פרטי – היתמחות ריגול תעשייתי

במשרדינו מועסקים חוקרים וחוקרות המיומנים בחקירות בכיסוי. (בתחום מודיעין עסקי וריגול תעשייתי ) גם מודיעין עסקי ריגול תעשייתי הוא איסוף מידע סודי על מוצרים ותהליכי עבודה של מתחרים, איסוף חומר ברמת הפרט המשרד גם מתמחה בבדיקה שלא עושים עליכם חקירות ומי עושה? בהגנה מריגול תעשייתי. מציאת מכשירי האזנה כחלק הלא לגיטימי של פעילות המודיעין העסקי. ריגול תעשייתי יכול להיות ברמה פרטית או אף ברמה בינלאומית. באפשרות אותם חוקרים או חוקרות להתחבר לאובייקט לאחר שלמדו את אורח חייו ומבלי שהאובייקט יחשוד, יאסוף החוקר או החוקרת כל מידע שיידרש תוך כדי דיבוב האובייקט. לצורך ביצוע החקירה מהסוג הנ"ל, נדרשת מיומנות ברמה הגבוהה ביותר ולכן, החוקרים הפועלים בתחום, מצליחים כמעט בכל המקרים להשיג את המידע הנדרש, זאת בעקבות הניסיון והידע שצברו במהלך השנים.

f65f9729-c2d3-432a-a95d-78c2b74075b9  c30dec76-af07-4a03-bcec-9a792f3eb56b